Lekcje z Internetem

Jak korzystać z różnych zasobów sieci

Trener - Adam Jurkiewicz

Adam Jurkiewicz - koordynator projektu Wioowszkole, członek elitarnej grupy eduzmieniaczy SuperbelfrzyRP.
Propagator Wolnego i Otwartego Oprogramowania, rozproszonej sieci społecznościowej Friendica.info.pl, trener w zakresie nowych technologii.
Prywatnie - ojciec dwóch młodych ludzi, którzy muszą stawiać czoła codziennej edukacji ;-) I zapalony miłośnik szant i żeglarstwa, od ponad 15 lat użytkownik i administrator systemów UNIX oraz Linux. Twórca Szkolnego Remiksu Ubuntu - systemu dla edukacji.

Czego głównie będziemy się uczyć

Główne zasady:

  • tablica ma być dodatkiem do lekcji, a nie lekcją samą w sobie
  • tablica jest dla dzieci w klasie do wykonywania ćwiczeń
  • tablica interaktywna jest dla nauczyciela szansą zastąpienia zwykłej tablicy z możliwością zapisu do PDF i wysłania uczniom lub do dalszego wykorzystania - to okazja do nowego podejścia do powtórek materiału
  • przeglądarka internetowa i sieć Internet dają największe możliwości
  • Wolne i Otwarte Oprogramowanie daje nauczycielowi i uczniom możliwości nauki i używania tych samych programów w szkole i w domu


Przykłady współpracy

(Przykład zadania dla ucznia: W swojej okolicy znajdź ciekawą kapliczkę/pomnik/tablicę/budynek wojskowy - zrób zdjęcia, oznacz na mapie OSM.pl, znajdź starszych ludzi, którzy znają historię miejsca, opisz wszystko na portalu, zdjęcia cyfrowo obrób i dodaj do miejsca - np. jakiś fort...)

Gwarantuję dużo wiedzy

I ciężkiej pracy

Jakieś pytania?

Można mnie spotkać: