חדש החודש

מה נעשה החודש?

יעיעכעכעיכיכיכיעכאיאכעיהעיעיייייי