עשרת הדיברות

עומר ציונית ויעל ברוך

ענן המילים:

Big image

משה בראי האומנות:

עשרת הדיברות-לוחות הברית:

מבט ממוקד על דיבר:

המשך- מבט ממוקד על הדיבר:

Big image