להורים שלי

מי זו שאוהבת אתכם

מה שאתם נותנים לי

אתם לא יודעים אבל אני מסתכלת,

רואה את העבודה שלך ושלה.

מתבוננת היטב ומבינה מה רואה,

עבודה והשקעה רבה

שלא לדבר על האהבה.

לא מצפה להרבה מתנות

רק לשיעורים של איך לחיות.

מבלי לשים לב אתם מלמדים אותי

גם מהטעיות שלכם וגם טעיות אחרים.

יודעת לאן אני מכוונת את עצמי

אבל לא יודעת איך אהיה באותן שנים

בגלל זה אני שמחה שיש לי אתכם.

יודעת שלא תעזבו אותי, לא תתנו לי להפגע

תרצו רק את הטוב לי ושתמיד תהיה לי התמיכה.