VVD

Handen uit de mouwen in plaats van hand ophouden!

Rechts Liberaal

De VVD is een liberale partij, we staan voor vrijheid van de burger, van het individu, zolang die de vrijheid van een ander niet in de weg staat.

Ook streven wij naar een vrije markt, waar de burger vrij kan deelnemen aan onze economie. En een overheid die zich zo minimaal mogelijk met het dagelijks leven van de burger bemoeit, geen onnodige regels en poespas

Onze Standpunten

  • Hypotheekrenteaftrek: Het uitgangspunt van de VVD is om deze te behouden
  • Regeldruk: De VVD wil geen onnodige regels die mensen en bedrijven in hun vrijheid beperken
  • Zorg: Iedereen betaalt, ongeacht zijn inkomen, dezelfde zorgpremie
  • Roken: Overheidstoezicht op het privéleven van mensen is onwenselijk
  • Woningmarkt: Mensen mogen zelf bepalen waar en hoe ze wonen. We willen het eigen woningbezit stimuleren
  • Kraken: Is inbreuk op het eigendomsrecht en daarom streng verboden!
  • Europese Unie: Lidmaatschap van de EU is goed voor Nederland, omdat het goed is voor onze economie

Waarom VVD?

Vrijheid


De VVD biedt economische, geestelijke en materiële vrijheid voor iedereen. Ons doel is om deze vrijheid zo groot mogelijk te maken, zonder dat het de vrijheid van andere belemmert. Wij hebben oog voor de belangen van toekomstige generaties.


Verantwoordelijkheid


Wij als liberalen vinden dat je vrijheid alleen beleeft als je ook besef hebt van verantwoordelijkheid. Ieder mens moet de gevolgen van zijn eigen daden dragen. Wij zijn bereid te helpen als een mens zichzelf niet kan redden, maar daardoor mag het besef van verantwoordelijkheid niet verdwijnen.


Gelijkwaardigheid


Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op geestelijke, staatkundige, economische en materiële vrijheid. Dit recht is ongeacht seksuele geaardheid, huidskleur, nationaliteit, maatschappelijke positie. Discriminatie is uit den boze.