העיר פריז ללא מילים: תומר סבן ז'2

גל הטרור הנורא בפריז השאיר את עולמנו ללא מילים ורחמים.

הבלדה

העם ללא מילים,

אבל גדול היה בחיק התושבים

והם נשארו חסרי אונים.העם ללא מילים,

זה היה יום חשוך וקודר

ולעם נשבר עמוד השדרה.העם ללא מילים,

רק בכי וזעקות ברחובות

וזו צלקת קשה לכל החיים


העם ללא מילים,

ראש הממשלה מגיב ואומר:

דבר זה לא יעבור בשתיקה,

אנו נילחם על כל טיפת דם אדומה שנפלה.


העם ללא מילים,

כך נשארת העיר פריז,

עם צלקות ללא ריפוי.

כך נשארת העיר פריז ללא שום סיכוי.

מאפייני הבלדה

מאפייני הבלדה הם:

1. חזרות: "העם ללא מילים".

2. רמז מטרים: "כך נשארת העיר פריז ללא שום סיכוי".
3. פערי מידע: "וזו צלקת קשה לכל החיים.....עם צלקות ללא ריפוי".

4. אווירה קודרת ועצובה: "אבל גדול היה בחיק התושבים....רק בכי וזעקות ברחובות".

5. שימוש בצבעים: "אנו נילחם על כל טיפת דם אדומה שנפלה".

6.דמות במעמד גבוה: ראש הממשלה של צרפת.

7. סוף טרגי ועצוב: "כך נשארת העיר פריז ללא שום סיכוי".

ערך חברתי העולה מן הבלדה

מהבלדה עולה ערך חברתי של הזדהות בקרב העולם מכיוון שבמקרה הטרור שקרה בפריז לא רק צרפתים נרצחו אלה גם תושבים ממקומות שונים בעולם כולו וזה מה שגם להם להזדהות והתחשבות.