Uglovi trapeza

Trapez

Big image

Zbir svih unutrašnjih uglova u trapezu je 360 stepeni.

Big image
Pravougli trapez ima dva prava ugla!
Big image
Jednakokraki trapez ima jednake uglove na na manjoj i većoj osnovici!