Y Chwyldro Diwydiannol

Digwyddiad a newydodd Gymru am fyth

Cyn y Chwyldro Diwydiannol

Roedd Gyrmu yn wald bychan iawn gyda caeodd llawn o wair a chrops. Yn y dyddiau yna roedd y swydd am bob gweithwr oedd ffermio oherwydd doedd dim llawer o swyddu arall o gwmpas y lle. Yr unig ffordd o deithio yn y dyddiau yna oedd cerdded. Roedd ceir yn y dyddiau heb ei ddyfeisio eto ac i wnued pethau'n wath roedd popeth yn bell i ffwrdd o'r ffermydd.

Big image

Y Chwyldro Diwydiannol 1760

Yn 1760 roedd Gymru yn wlad hollol wahannol. Roedd ceffyl a chart o gwmpas y lle, roedd heol wedi ei chreu allan o fwd. Roedd y daith yn anghyfforddus iawn. Cafodd y tren gyntaf ei ddyfeisio. Roedd y tren yn rhedeg ar lo oherwydd roedd pobl wedi ddarganfod y glo yn y ddear. Roedd Gymru yn dechrau i fod yn wlad gyfoethog iawn. Roedd gwledydd eraill ar ddraws y byd yn danfon negeseuon i Gymru i gofyn i ddanfon glo ar ddraws y mor. Felly roedd Gymru yn casglu arian yn gloi iawn. Oherwydd y Chwyldro Diwydiannol cafodd ffactrioedd ei greu felly roedd fwy o waith i'r bobl yng Ngymru. Yn anffodus roedd rhaid i blant weithio yn y ffactrioedd. Roedd amodau gweithio yn ofnadwy o dangerus. Roedd rhaid i'r blant i rhoi cottwm yn y perirannau wrth iddo nhw i symud. Os oedd y gotwm yn sownd yn y peiriant roedd rhaid i'r blant trwysio y broblem wrth iddo'r peiriant gweithio. Rydych yn gallu dychmygu bod llawer o ddamweiniau yn diwgwydd i'r blant yna.