תעודת זהות ליישוב :

שמות חברי הקבוצה:

3 נימוקים לבחירה ביישוב זה

נימוק ראשון:


נימוק שני:


נימוק שלישי:

פרטי התקשרות עם היישוב

מה למדתי בעקבות חקר היישוב שבחרתי ?

מה למדתי על היישובים האחרים שחקרו חבריי לכיתה ?