Wizer

ממציאים מחדש את דפי העבודה

הבעיה

המורים
Big image

וויראליות גבוהה

מתחילת שנת הלימודים נרשמו מעל 500 מורים ויצרו כ 3000 דפי עבודה ללא מאמצי שיווק.
מורה ממחוז במיזורי, ארה״ב ׳הדביקה׳ 290 מורים מאותה העיר.
נירה מיורצי'ק סגל - מייסדת Wizer.me