תקשורת ועיתונות-תרבות כאמצעי תקשורת

כיתות ה',ו' מחוננים

טקסים כשפה

משחר ההיסטוריה התפתחו בחברה האנושית תרבויות שונות שכל אחת מהן כוללת מגוון של טקסים. נחשוב על טקסים שאנו מכירים בתרבויות שונות. נשאל את עצמנו מהו המושג 'טקס'? מהם תפקידיו החברתיים? מה המסרים שמכוון להעביר?