שילוב טכנולוגיה בגן הילדים

חקר וטכנולוגיה בגיל הרך

הטכנולוגיה מהווה גורם יום יומי בחיינו. חשיפת ילדים החל בגיל הרך לטכנולוגיה ולתהליכי חקר, מעצימה את רמת חשיבתם ומיומנותם בהווה ובעתיד. כמו כן, הידע שלהם גדל ובכך יוכלו להתמודד בקלות יותר עם פתרון בעיות ועם התקדמות הטכנולוגיה.