הוראה בעידן דיגיטאלי

ספרים דיגיטליים

היסודות הפדגוגיים לשימוש מושכל בספרים דיגיטליים בתהליכי הוראה-למידה-הערכה - מתוך הענן החינוכי משרד החינוך

פיתוח הטכנולוגיה של ספרים דיגיטליים נמצא בצמיחה מתמדת, והמחקר בתחום הפדגוגי של השימוש בספרים אלה עדיין בראשיתו. על מנת למצות את הפוטנציאל הגלום והשימוש המושכל בספרים הדיגיטליים דרוש שינוי בתפיסת ההוראה ובתפקיד המורה, בתפיסת הלמידה ובתפיסת הידע של מורים בהוראה באמצעות ספרים דיגיטליים. לדוגמה: חשוב לגבש בשיח עם מורים מגוון פיגומי הדרכה (Scaffolding), שיש לספק לתלמידים בתהליכי הלמידה בשילוב ספרים דיגיטליים, ובכלל זה הכוונה ליצירת קשרים והקשרים, לבחינת מגוון נקודות מבט, לרמיזה על כיווני חשיבה ראויים, להרחבת תוכן קיים, לשימוש מיטבי ביישומים טכנולוגיים ועוד. המשך ישיר לכך יהיה גיבוש פיגומי הדרכה למורה המכוון, מלווה, מגשר בתהליך הלמידה של הלומד עם ספרים דיגיטליים.

באין משנה פדגוגית סדורה ומוכחת לשימוש מושכל בטכנולוגיה, נבסס את תהליכי ההוראה-למידה-הערכה בשילוב ספרים דיגיטליים על תפיסות ומרכיבי איכות פדגוגיים רלוונטיים וראויים, אשר יעילותם לקידום חשיבה ולמידה מבוססת היטב, הן ברמה האקדמית והן ברמה הפרקטית. כך למשל עקרונות התפיסה הקונסטרוקטיביסטית (ברוקס וברוקס, 1997; פרקינס, 2000) יכולים לשמש כר לגיבוש מגוון שיטות ודרכי הוראה-למידה-הערכה באמצעות ספרים דיגיטליים, ובכללם:

  • למידה שיתופית - הלומד מבנה ביצועי חשיבה, הבנה וידע בלמידה שיתופית ודיאלוגית תוך כדי אינטראקציה עם מומחים ועם עמיתים. זאת במגוון סביבות למידה אותנטיות ווירטואליות המזמנות תהליכי למידה בריבוי אינטליגנציות.

  • חשיבה מסדר גבוה - הלומד מבנה ידע חדש תוך כדי הפעלת תהליכי חשיבה כגון: ניתוח, חקירה, פתרון בעיות, קבלת החלטות, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, וכן תוך כדי הפעלת אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה כגון: שאילת שאלות, השוואה, נקיטת עמדה, הסקת מסקנות, פרשנות אישית, הבניית מושג, גיבוש טיעון, נקיטת עמדה, ניבוי, חשיבה יזמית.

  • למידה כהבניה פעילה - הלומד מעורב בתהליכי הלמידה ומבנה את ביצועי החשיבה, ההבנה והידע בתהליך אקטיבי המערב חקר וגילוי תוך כדי שכלול הידע הקודם ויצירת ידע חדש בעל ערך.

שיעורים לדוגמה

משתלמים יקרים.

היכנסו לאתר Edpuzzle כתלמידים חדשים,

השלימו את הפרטים האישיים,

בחרו להצטרף לכיתה חדשה והקלידו את הקוד eZ4Z2R

צפו בסרטונים והשיבו על השאלות!

הספרים הדיגיטליים מבית מטח - עולם חינוך טוב יותר

הל"ה באוריינות

משתלמים יקרים.

היכנסו לאתר Edpuzzle כתלמידים חדשים,

השלימו את הפרטים האישיים,

בחרו להצטרף לכיתה חדשה והקלידו את הקוד eZ4Z2R

צפו בסרטונים והשיבו על השאלות!

smore מדריך בעברית הכלי

הוראה

מדריך משתמש - יצירת שיעור וידיאו באמצעות EDpuzzle

למידה