Illa das esculturas

IIntroducción

Gallego


INTRODUCCIÓN ILLA DAS ESCULTURAS

Seguramente moitos galegos aínda non decatáronse de que a cidade de Pontevedra conta cun dos primeiros proxectos que se realizaron en España, de transformación total dunha paisaxe natural noutra artística a través do arte e das esculturas. É unha instalación pública permanente ao aire libre realizada por unha gran liña de artistas internacionais, finalizado e inaugurado en 1999. O lugar é unha isla fluvial situada no río Lérez, agora coñecida como "Illa das Esculturas". O proxecto, enmarcado no Xacobeo 99, pretendía dotar a esta isla de una serie de esculturas que invitaran al paseante al descanso y la reflexión. O acceso realizase a través de pontes e pasarelas e abarca sete hectáreas onde o arte facilita unha percepción colectiva e unificada da relación entre o individuo e o medio, axudando a encontrar os puntos en común na naturaleza da estrutura. Se a isto añadimoslle as esculturas dos grandes artistas Röckriem, Casás, Long, Holzer, Anselmo, Croft, Hamilton Finlay, Leiro, Graham, los Poirier, Velasco y Morris, a cousa é para emocionarse.

Aquí expoñemos os artistas de ditas esculturas.


CastellanoINTRODUCCIÓN ISLA DE LAS ESCULTURAS

Adentrándonos en la ciudad de Pontevedra, podemos observar que cuenta con uno de los primeros proyectos que se realizaron en España, de transformación de un paisaje natural en otro artística a través del arte y de las esculturas. Es una instalación pública permanente y al aire libre, realizada por una gran línea de artistas internacionales, finalizado e inaugurado en 1999. El lugar es una isla fluvial situada en el río Lérez, ahora conocida como "Isla de las Esculturas". El proyecto, enmarcado en el Xacobeo 99, pretendía dotar a esta isla de una serie de esculturas que invitasen al paseante aldescanso y a la reflexión. El acceso se realiza a través de puentes y pasarelas y abarca siete hectáreas y está declarado cómo Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), incluido dentro de la Red Naturalidad 2000. Muchos son los pontevedreses que usan la Isla para hacer deporte, pasear o realizar un tranquilo picnic a la orilla del río y de sus habitantes más sobresalientes destacan: patos, cisnes, garzas y otras aves que pululan habitualmente por las márgenes fluviales. Si a esto le añadimos las esculturas de los prestijiosos artistas Röckriem,Casás, Long, Holzer, Anselmo, Croft, Hamilton Finlay, Finca, Graham, los Poirier, Velasco y Morris ya es para emocionarse.

Aquí exponemos los artistas de dichas esculturas.