התנדבות

התנדבות בגן ילדים

אנו חושבים שהתנדבות בגן ילדים זה חשוב, הגיל 14 + - שאנחנו נמצאים בו גדול בהרבה מהגיל של הילדים בגן, התנדבות בגן ילדים יכולה לתרום לבגרות שלנו ויכולה להיות קצת יותר מעניינת מהאחרות, לא היה מחלוקות וההצעה עברה ב"רוב" קולות
מגישים - אדיר רוטרו, יובל תורג'מן והילאי פחימא.
Big image