1967

קווי 67 בעד הוא נגד

קו הירוק הוא קו שביתת-הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967. שמו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. כינויים נוספים לקו הירוק הם "גבולות 4 ביוני 1967", "גבולות 67" וגם "גבולות 48".


הקו הירוק הוא כינוי שניתן לשרטוט גבולות הסכמי שביתת הנשק בשנת 1949, עם תום מלחמת העצמאות בין ישראל למצרים, סוריה, לבנון וירדן. מדובר בקווי שביתת נשק - שאינם, על פי החוק הבינלאומי, מהווים קווי גבול רשמיים. השם "קו ירוק" לקוח מהעובדה שסימנו את אותם קווים בעיפרון בצבע ירוק. שמות נוספים ל"קו הירוק" הם "קווי 4 ביוני" או "קווי 67'"

הקו הירוק" הקיף 78% משטחו המערבי של המנדט הבריטי שהחל מ-1922 כבר לא כלל את עבר הירדן המזרחי. הוא חפף פחות או יותר את הגבול של שטח המנדט עם סוריה ולבנון, וכן את רוב הגבול עם מצרים, ואת הגבול עם ירדן בערבה. חלק גדול מאזור ההר במרכז הארץ נכבש על ידי ירדן ב-1948. שטח זה סופח על ידי ירדן וכונה "הגדה המערבית" (בערבית: الضّفّة الغربيّة), כלומר, השטח שממערב לנהר הירדן, כדי להבדילו מיתר ממלכת ירדן דאז שנמצאה ממזרח לנהר הירדן. בישראל השטח נקרא גם "יהודה ושומרון". רצועה צרה לאורך מישור החוף הדרומי עברה לשליטת מצרים, וכונתה "רצועת עזה

Big image
הסבר מדהים: מדוע אסור לסגת ל קווי גבולות 67 בבקשה לשתף