Szkoła na miarę XXI wieku

zbiórka publiczna na rozbudowę szkoły we Włodowicach

SZKOŁA

działa we Włodowicach od ponad 65 lat. 8 czerwca 2000 roku otrzymała sztandar i imię swojego Patrona. Od 2012 roku jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, która dzięki staraniom rodziców i mieszkańców, ocaliła szkołę przed likwidacją oraz przekształciła w Zespół Szkół w skład którego wchodzi również działające od dwóch lat gimnazjum i przedszkole (od roku). W prowadzeniu szkoły ważna jest jej promocja, co powoduje, że uczęszcza do niej coraz więcej dzieci z miejscowości oddalonych od szkoły czasem o kilkanaście kilometrów. Ponadto nasza placówka cieszy się doskonałą opinią w środowisku edukacyjnym i lokalnym.


O przejęciu szkoły we Włodowicach było swego czasu głośno w mediach lokalnych i ponadlokalnych. Można o tym przeczytać: tu i tu.

Mocną stroną naszej szkoły jest współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi; każdy uczeń ma tu możliwość osiągnięcia sukcesu, stosujemy system oceniania kształtującego i metody pracy wspierające rozwój indywidualny każdego dziecka.
W szkole panuje rodzinny klimat i atmosfera sprzyjająca uczeniu się.

Priorytetem w naszych działaniach jest doskonała współpraca między nauczycielami, uczniami i rodzicami, zmierzająca do integracji środowiska szkoły wokół jej celów i dążenie do tego, aby cieszyły się uznaniem społeczności lokalnej dla której stanowić będzie Lokalne Centrum Aktywności.

Nasza szkoła:

- troszczy się o bezpieczeństwo i szczęście uczniów

- wspiera proces uczenia dziecka i pomaga jemu osiągnąć jak najlepsze rezultaty

- zachęca uczniów, aby troszczyli o otoczenie i ludzi, którzy są wokół nich

- zachęca uczniów do brania odpowiedzialności za swoje postępowanie

- zachęca uczniów do słuchania i respektowania poglądów innych

- życzliwie wita rodziców i proponuje im uczestnictwo w codziennym życiu szkoły

Big image

ZBIÓRKA PUBLICZNA

na rozbudowę Szkoły we Włodowicach prowadzona jest pod hasłem: „Budujemy Szkołę z Autografów" wraz z hasłem uzupełniającym: "Łączymy Przeszłość z Przyszłością" . Chcemy nie tylko zachować cenne dziedzictwo historyczne, ale także wzmocnić je i przekazać na przyszłość ulepszone i unowocześnione. Pragniemy aby pamięć o darczyńcach przetrwała jak najdłużej, aby każdy mógł kiedyś z dumą pokazać, że miał swój udział w tym przedsięwzięciu. W ramach zbiórki zaplanowaliśmy następujące akcje.

PROJEKT

Obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkolnego, który został wybudowany w 1866 r. i adaptowany po wojnie na potrzeby oświaty. Główną ideą jest stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, dzięki stworzeniu miejsca, gdzie mogą spędzać czas na przerwie. Forma rozbudowy ma wpisywać się w kontekst i nie zdominować starego budynku szkoły. Zastosowanie unikalnego panelu Chameleon firmy Rockwool, uatrakcyjni fasadę budynku poprzez nadanie jej koloru, który jest ważnym aspektem w projektowaniu dla potrzeb najmłodszych użytkowników architektury. Rozbudowa ma na celu wyeliminowanie istniejących obecnie niedogodności takich jak brak dostosowania obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych, brak sali gimnastycznej, zbyt mała liczba sal lekcyjnych i sanitariatów. Konieczna będzie również zmiana sposobu organizacji klas w związku prowadzeniem zajęć metodą projektu edukacyjnego i w grupach różnowiekowych.

Projekt autorstwa Elżbiety Grodzkiej z pracowni EG projekt został bardzo dobrze przyjęty przez ekspertów oraz zdobył wyróżnienie Jury w konkursie „Dodaj światu barw!” organizowanym przez firmę ROCKWOOL. W opinii wystawionej przez gremium konkursowe można przeczytać: Praca bardzo dobrze wpisuje się w filozofię lokalnej szkoły, gdzie prócz obudowy dla programu funkcjonalnego przebijają się wartości takie jak skromność, umiar i samoograniczenie, mające nieocenione oddziaływanie w edukacji i wychowaniu.


Informacje o konkursie oraz wyniki dostępne są tutaj.

Na CO ZBIERAMY OBECNIE?

Pierwszym etapem rozbudowy Zespołu Edukacyjnego we Włodowicach jest zbiórka pieniędzy na wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Koszt tych działań wyniesie ok. 80 tyś. zł.

Kolejnym będzie adaptacja poddasza przedszkola wg opracowanej koncepcji + dostosowanie do wymogów PPOŻ. Koszt - ok. 250 tyś. zł.
Big image

Numery kont do wpłat gotówkowych: Rozbudowa Szkoły we Włodowicach


  • Rachunek oszczędnościowy Raiffeisen Bank: 33 1750 0012 0000 0000 2713 1573 (PLN)


  • Rachunek walutowy Raiffeisen Bank: 96 1750 0012 0000 0000 2713 1506 (EUR)


Do dokonania przelewu z zagranicy na rachunek walutowy konieczne jest podanie nr IBAN, czyli PL oraz kodu Swift: RCBWPLPW


Nr IBAN to PL + nr rachunku w Euro

Kod Swift: RCBWPLPW

DANE KONTAKTOWE

Zbiórka publiczna na rozbudowę Zespołu Szkół we Włodowicach prowadzona jest przez Fundację Wspierania Aktywnosci Lokalnej FALA - organ prowadzący placówkę.
Big image