מבוא

במבוא נציג את מטרת והניסוי ושאלת הניסוי

מבוא העבודה !!

בעשורים האחרונים קיימת מודעות לכמות השומנים שאנחנו צורכים במזוננו .


החוק ברוב ארצות המערב כולל ישראל מחייב את יצרני המזון לציין בצורה ברורה על אריזות המזון את אחוז השומן ואת ההרכב .במרגרינות מוסיפים תחליבים שונים כדי ליצור את המרקם שיאפשר מריחה זו בעצם השכבה המימית שהפרדנו על ידי חימום המרגרינה .

מטרת הניסוי :


לבדוק את אחוז השומן בשלושה סוגי מרגרינה והשוואה לרשום על גבי האריזות .

שאלת המחקר :האם יש התאמה בין אחוזי השומן במרגרינות השונות לבין תוצאות המחקר ?