தமிழர் திருநாள் விழா !

SLTA invites you for Potluck & Suvaiyo Suvai on 01/12/2012

பொங்கல் கொண்டாட்டம் !!

உழைத்த உழவனுக்கும்
களைத்த கால்நடைகளுக்கும்
கொதித்த கதிரவனுக்கும்
உளமார்ந்த நன்றிகளை
உரித்தாக்கும் பொங்கல்...!

அனைவரும் மகிழ்ச்சியாய் கூடிக் கொண்டாட
இனிதே பொங்கு பொங்கலோ பொங்கல் என்று.


Saturday, Jan. 12th 2013 at 12:30pm

14000 University Blvd

Sugar Land, TX

COMMUNITY HALL @ UNIVERSITY BRANCH LIBRARY
As part of this event, we kindly request you to sign up for at least one dish that you can bring to this event and share your culinary expertise with your friends. Click here to Sign up or Use the below link:

In addition, if you are interested to participate in Suvayo Suvai Food Competition, just indicate your interest in the respective column within the spreadsheet and bring your favorite dish for the experts to taste. Based on the dishes participated, there will be prizes awarded to the top 3 best dishes.

For this Suvayo Suvai competition there is an entry fee of $10/- for every dish. The participation in this competition is purely optional and if you would like to participate only in "Potluck event", there is no fee involved, just bring any number of dishes, as per below guidelines and share the excitement with our community.During this potluck lunch, we are planning to have many more fun events for adult and kids...Several Ideas like Bingo, Karaoke are being discussed. Watch out for further mail communication closer to the event.

Your participation is very critical to get maximum fun and make the event a grand success. For any queries/suggestions/volunteer, pl send email to sltamilacademy@gmail.com.


அன்புடன்,

Pongal Program Committee:

Nirmal Kumar , Venkat R, Kathir Kamatchi & Mathi Ella.Note: Our plan is to begin the event on time and wrap up the event before 2:15 pm so that kids can attend the Tamil classes as usual, at the school.

Guidelines for the event:

1. Event organizers will bring paper plates, napkins, paper cups and Drinking water.

2. As a recommendation, bring your dish with a desire to serve your entire family and at least 4 more adults.
3. Bring your own sodas/zero calorie drinks/kids drinks so that you can enjoy your favorites.
4. Bring additional serving spoons/utensils and trays, if you can.
5. For the dishes participating in Suvayo Suvai competition, expect at least 3-4 judges to taste the dish.


--

Sugar Land Tamil Academy (SLTA)
General Contact No : 281-410-5697
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This message and the documents attached to it, if any, is intended only for the use of the addressee and may contain information that is PRIVILEGED and CONFIDENTIAL. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please delete all electronic copies of this message and its attachments, destroy any hard copies you may have created and notify me immediately.