המלבן

תכונות, תמונות וסרטון מגישה - תמר בן אברהם

תכונות המלבן:

במלבן יש שני זוגות של צלעות נגדיות שוות ומקבילות.

אלכסוניו חוצים זה את זה וחוצים את הזוית והם גם שווים.

שימושי המלבן בחיי היום יום:

טלוויזיות, סרגלים, ספרים, קופסאות ועוד ועוד.
כיתה ה - שיעור 05 - גיאומטריה - מלבן - מיצב תשעג