הקונגרס הציוני הראשון

עבודה בתרבות ישראל

חלק א- חלק תאורטי

1. תיאור האירוע

הקונגרס הציוני הראשון נערך בבאזל שבשוויץ בשנת ב29-31 באוגוסט 1897. הרצל היה יוזם הקונגרס ומנהיגו. הקונגרס כונס באולם "בית הקזינו" המפואר שבבאזל בטקס גדול ומרשים.

לקונגרס הייתה חשיבות רבה בעשיית תעמולה לתנועה הציונית החדשה, העלאת המודעות למצב היהודים באירופה בקרב יהודי העולם והעלאת הבעיה היהודית על סדר היום הבינלאומי. לראשונה התכנסו יהודי מזרח ומערב, מה שסימל אחדות לאומית. הקונגרס הציג יעדים ומטרות לפתרון הבעיה הלאומית- הקמת מדינה לעם היהודי בארץ ישראל.

2. חוות דעת על התנהגותו

אנו כקבוצה, מסכימים עם התנהגותו ופועלו של הרצל בקשר לכינוס הקונגרס הציוני הראשון. אם היינו במקמו של הרצל היינו פועלים כמו שפעל: מכנסים כמות גדולה של צירים יהודיים באירופה במקום אחד, ומעלים לדיון את הבעיה הלאומית ודנים בפתרונותיה.

3. הוראת עמיתים

לדעתה של עדי שוורץ העבודה רלוונטית לנושא, מתארת את פועלו של הרצל באירוע זה. העבודה מתומצתת ועונה על סעיפי העבודה. לעומת זאת עדי חושבת שיכולנו להשתמש יותר בציטוטים ותמונות.

חלק ב- חלק יישומי

ערך נבחר: שוויון

צידוק/ הוכחה לקיום ערך זה במדינת ישראל- מתוך מגילת העצמאות: "מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות". כלומר, מדינת ישראל מבטיחה שתקיים שוויון זכויות לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין ותכבד את דתם.
Big image

חלק ג- רפלקציה

רפלקציה- אסף

1. לדעתי העבודה טובה ומעניינת כיוון שהושקעה בה עבודה רבה ומאמץ כדי שהיא תצא כמו שיצאה. מקורות הטקסטים שמצאנו עזרו לי להבין את החומר.

2. אהבתי את החלק של הוראת העמיתים כי זה נותן אפשרות לילדים להביע את דעתם ובנוסף זה נותן עלינו חוות דעת
החלק היישומי פחות עניין אותי