Gevolgen opwarming van de aarde

Jade Sulmont IO-groep 1

gevolgen van de opwarming van de aarde


1. overstromingen

De zeespiegel stijgt, er zijn erge overstromingen in Kuststeden als Bangkok, Hanoi en Ho Chi Minh-st, kleine eilanden verdwijnen helemaal in golven en in dichtbevolkte rivierdelta's wordt het grootste aantal mensen getroffen.


2. honger

Hogere temperaturen, minder voorspelbare neerslag en een snellere verdamping, Afrika zal het nog zwaarder krijgen, Voor arme Aziatische landen als Cambodja ziet het er niet goed uit en in India hopen de boeren dat de zomermoesson grilliger wordt.


3. bosbranden

De bossen worden droger en de temperaturen stijgen, Tussen 2000 en 2006 werden er per jaar ongeveer 50.000 bosbranden geteld in de regio van de Middellandse Zee, tegenover een gemiddelde van 30.000 branden in de jaren tachtig.


Wat is het gevolg precies?

Door het stijgen van de gemiddelde temperatuur wordt verwacht dat een deel van de gletsjers, het ijs op de polen en op Groenland gaat smelten, waardoor het zeeniveau stijgt. Een bijkomend gevolg van deze smeltende ijskappen is een afname van de albedo, het weerkaatsende effect van het ijs. Minder ijs betekent minder weerkaatsing - dus meer absorptie van zonlicht, met als gevolg een verdere toename van de temperatuurstijging. Dat is de voornaamste reden dat de relatieve toename van de temperatuur aan de polen het hoogst is. Er wordt een zeespiegelstijging tussen de 26 en 82 centimeter verwacht in de periode 1981-2100 ten opzichte van de referentieperiode 1986-2005. De stijging van de zeespiegel wordt veroorzaakt door twee effecten: er komt smeltwater vanuit de ijskappen en de gletsjers in de oceaan terecht en het water wordt warmer en zal daardoor uitzetten.


Wie heeft daar allemaal nadeel uit?

De opwarming van de Aarde zal in de 21e eeuw voor miljoenen mensen negatieve gevolgen hebben, zoals overstromingen in kustgebieden en nabij rivieren, vermindering in de beschikbaarheid van drinkwater, toegenomen ondervoeding en impacts op de gezondheid. Hoewel de temperatuur het snelst zal stijgen op de polen vanwege de verandering van de albedo, wordt verwacht dat de ecologische en sociale gevolgen het grootst zullen zijn in de tropen. Deze gebieden kennen van nature namelijk weinig klimaatvariatie tussen de seizoenen onderling, en kennen daardoor een relatief grote temperatuurstijging. Bovendien bevinden veel ontwikkelingslanden zich in deze gebieden, waardoor adaptatie niet altijd betaalbaar zal zijn De mondiale economische gevolgen van klimaatverandering zijn nog erg onzeker.


Kan men dit oplossen? Probeert men dit al op te lossen?

Het versterkt broeikaseffect is door de mens veroorzaakt en zal niet door de natuur opgelost worden. De mens zal zelf een oplossing voor de opwarming van de aarde moeten bedenken. Eigenlijk is er maar één echte oplossing: het beperken van de uistoot van broeikasgassen zoals co2. De mens is echter sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, dus deze oplossing voor klimaatsverandering is niet eenvoudig.