ECONOMIA I SOSTENIBILITAT

ECONOMIA I SOSTENIBILITAT

¿Qué es una Economía Sostenible ?

El objetivo de una economía sostenible es desarrollar actividades que sean sostenibles ambiental y socialmente y al mismo tiempo que sean financieramente posibles y rentables.

¿Qué es la Energía Sostenible?

La energía sostenible se puede definir como aquella energía capaz de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer los recursos y capacidades de las futuras generaciones.


La energía sostenible está compuesta de energías renovables y alternativas, además de la energía de fusión.

La siguiente lista describe cuáles son las energías sostenibles;

Avantatges econòmics i socials de tres energies sostenibles.

Abundància de les fonts

Les fonts d'energia renovables són diferents a les de combustibles fòssils o centrals nuclears a causa de la seva abundància. Es considera que el sol proveirà energia durant els pròxims quatre mil milions d'anys. El vent, la calor de l'interior de la terra i l'energia dels salts d'aigua i de les marees en principi es preveu que tinguin un temps de vida superior a la de l'espècie humana.

Menor cost de les fonts

La irradiació solar, el vent, l'accés a capes més interiors de la terra i el pas de l'aigua són fonts més economiques que la fusta, el carbó, el gas, el petroli i l'urani. Aquesta diferència econòmica, i sobretot el fet que les fonts puguin ser gratuïtes (en alguns casos, com a la hidràulica, cal tenir en compte el cost d'oportunitat, per exemple, així com el cost del sòl en què s'ubiquin les instal·lacions de generació) i en tot cas que no es puguin comprar i vendre directament, té importants conseqüències socials a nivell mundial.

Big image

Declaració de la ONU de la DÈCADA DE L'ENERGIA SOSTENIBLE PER A TOTS ( 2014-2024).

L'Assemblea General de Nacions Unides ha declarat la dècada 2014-2024 com la dècada de l'Energia Sostenible per tothom, reafirmant la importància de l'energia en el desenvolupament sostenible global. Els estats membres han d'unir esforços per assegurar l'accés a l'electricitat als més de 1.300 milions de persones que encara no en tenen i per això, és clau millorar l'eficiència energètica, augmentar el mix d'energies renovables i fer ús de tecnologies molt més eficients en l'ús de l'energia. Ecoserveis té com a missió de l'entitat aquests tres paràmetres, per aquesta raó comencem a participar i col·laborar des del principi en aquest repte en el que hi creiem fermament. Segons Mr Yumkella, director general de UNIDO i Chair de UN Energy, "la iniciativa Energia Sostenible per tothom és essencial per aconseguir els Objectius del Mil·lenni i representa una oportunitat per a tots els països"
Big image

Poble de GüSSING ( Austria)

Este pequeño pueblo se ha convertido en una red de producción energética (generando mas energía renovable de la que usa). En total hay más de 30 plantas energéticas usando tecnologías renovables en los 10 kilómetros que rodean el municipio.

El pueblo tiene ahora 60 empresas nuevas, 1500 nuevos puestos de trabajo y unos ingresos anuales de $17 millones debido a las ventas de energía, todo gracias al crecimiento del sector de energía renovable. El centro del pueblo se ha reconstruido y la gente joven se ve viviendo alli en un futuro.

Mas de 15 regiones de Austria están siguiendo el legado de Güssing, siendo ya energéticamente independientes con respecto a la electricidad, la calefacción y el transporte

Big image

MULTINACIONALS.

COCA COLA

MC DONALD'S

NOKIA

Les 3 multinacionals esmentades milloren la seva demanda gràcies a que contínuament estan fent ofertes que satisfacin al consumidor i per tan vulguin comprar més.

Les ofertes de les tres multinacionals es força flexible i s'adapta al país que està instal·lada.

Per a millorar, milloren els seus productes i per tan poden millorar ofertes i que augmenti la demanda i obtenir més beneficis.

Big image
Big image