ohud internetis

Küberkiusamine

Sarnaselt mänguplatsile on ka internetis piisavalt kiusajaid. Need võivad olla nii poisid kui tüdrukud, nii lapsed kui täiskasvanud.

Küberkiusamine on koolikiusamise üks vorm, mille eripäraks on eri elektrooniliste suhtlusvahendite kasutamine (mobiiltelefon, veebikaamera, interneti suhtluskeskkond jne).Koolikiusamise puhul saab välja tuua mitmed tunnused: pahatahtlik, korduv ning sisaldab ebavõrdseid jõupositsioone (näiteks grupp kiusab ühte ohvrit).

Pilt: http://www.arvutikaitse.ee/category/runnakud/page/2/


Väärkohtlejad

Internet oma lõputuna näivate võimalustega on kahjuks saanud kohaks, mida paljud väärkohtlejad (sh pedofiilid) kasutavad oma ohvri leidmiseks.


Ära avalda võõrale enda kohta andmeid!

Kui keegi hakkab sinuga võrgus suhtlema, ära jaga talle enda ega oma lähedaste andmeid enne, kui veendud tema usaldusvääruses. Ära võta kergekäeliselt vastu võõraste sõbrakutseid. Privaatsussätete all pane oma isikuandmed nähtavaks ainult sõpradele ja usaldusväärsetele tuttavatele. Ära avalda oma telefoninumbrit, kodust aadressi, päevaplaani jmt infot. Sellised andmed võivad puudutada ka su lähedasi.