Fréttabréf Engidalsskóla maí 2022

Ábyrgð - Virðing - Vellíðan

Fréttabréf Engidalsskóla

Kæru foreldrar/forsjáraðilar.


Síðasta haust breyttum við einkunnarorðum skólans á þann veg að við settum vellíðan inn í stað vináttu. Við töldum okkur geta unnið að vináttunni í gegnum öll þrjú gildin ábyrgð, virðing og vellíðan. Starfsmenn voru sammála um að vellíðan nemenda væri það sem skipti höfuð máli. Við gerðum ýmsar breytingar sem við töldum að gæti aukið vellíðan nemenda til að mynda samþættum við skóla- og tómstundastarf örlítið, fjölguðum íþróttatímum á miðstigi, lengdum frímínútur á yngsta stigi og settum inn áhugasvið svo eitthvað sé nefnt. Skemmst er frá því að segja að nýjustu niðurstöður Skólapúlsins sýna að á meðan vellíðan nemenda á landinu öllu fer lítillega niður fer það upp á við í Engidalsskóla og er nú komið örlítið yfir landsmeðaltal, en í fyrra var það örlítið undir landsmeðaltali. Á sama hátt hefur þrautseigja nemenda okkar og trú á eigin getu aukist. Þau hreyfa sig meira og neita hollari fæðu en landsmeðaltalið segir til um. Þá svara nemendur því til að þau séu í góðu sambandi við kennara, þau séu virkari en gengur og gerist í tímum og tíðni leiðsagnarmats hefur aukist verulega. Það er margt mjög gott í niðurstöðunum og við sjáum að við erum á réttri leið en við ætlum að gera en betur. Það á engum að líða illa í skólanum, meðaltalið segir ekki að allir séu alltaf glaðir en við munum áfram næsta vetur leggja áherslu á sjálfsmynd og vellíðan nemenda.


Í Engidalsskóla var ákveðið síðastliðið vor að minnka heimanám og að einungis þyrfti að lesa heima daglega líkt og lestra stefna Hafnarfjarðar og Engidalsskóla segir til um. Nýlega var send út könnun um heimanám á foreldra/forsjáraðila og neðar í þessu fréttabréfi er gerð grein fyrir þeim niðurstöðum. Eftir tvö löng ár með allskyns höftum finnum við hér í skólanum að margir eru að skreppa með börnin í allskyns ferðalög og frí. Við sýnum því auðvitað skilning en mikilvægt er að allir geri sér grein fyrir að það er ábyrgð foreldra að sinna því námi sem nemandinn fer á mis við í skólanum meðan hann er fjarverandi. Tvisvar á ári er vetrarfrí í skólum í Hafnarfirði og gott getur verið að hafa það í huga þegar ferðalög eru skipulögð. Í þessu samhengi viljum við vekja athygli á skóladagatali Engidalsskóla sem er á heimasíðu skólans.


Með bestu kveðju stjórnendur Engidalsskóla.

Sumarlestur

Bókasafn Hafnarfjarðar stendur fyrir skemmtilegum sumarlestri frá 1. júní til 3. september. Við hvetjum alla nemendur til að taka þátt í sumarlestrinum. Dregið er vikulega út lestrarhestur vikunnar, allar nánari upplýsingar er að finna hér. Það er auðvelt að tapa niður færni sem maður hefur náð og því er mikilvægt að vera duglegur að lesa á sumrin. Nemendur í 1.-5. bekk munu fá senda heim með sér lestradagbók en þurfa sjálfir að skrá sig vilji þeir taka þátt í keppninni. Sumarlesturinn er þó opinn öllum aldri.

Heimanám

Í vetur var heimanám í Engidalsskóla minnkað verulega og öll áhersla lögð á heimalesturinn. Fyrir skemmstu sendum við út stutta könnun þar sem foreldrar/forsjáraðilar voru spurðir um það hvernig þeim líkaði breytingin. Rúmlega 90% svarenda var ánægt með breytinguna og 66% töldu að það hefði orðið til þess að þau sinntu heimalestrinum betur. 36,9% svöruðu því til að þau sinntu heimalestri í meira en 15 mínútur á dag fimm daga vikunnar, 38,8% svöruðu að þeir sinntu heimalestri í 10-15 mínútur, 21,4% svöruðu að þeir sinntu heimalestri í 5-10 mínútur og 2,9% svöruðu að nemendur sinntu heimalestrinum sjálfir. Engidalsskóli hefur hvatt foreldra til að láta nemendur lesa í 15 mínútur á dag fimm daga vikunnar. Fram kemur hjá hluta rúmlega 40% foreldra að þeir vilji annað heimanám einu sinni í viku eða einu sinni í mánuði. Við munum vinna með þessar niðurstöður og ekki er ólíklegt að einhverskonar stærðfræðivinna komi heim einu sinni eða tvisvar í mánuði en nánar um það síðar.

Uppbyggingastefnan

Í vetur höfum við starfsmenn Engidalsskóla verið í innleiðingu á uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar. Allir nemendur fóru yfir hlutverk kennara og nemenda, gerðir voru bekkjarsáttmálar og unnið með þarfir okkar. Rætt var um að allir geri mistök en að mikilvægt sé að fara yfir hvað við getum lært af þeim. Við erum en að temja okkur tungutakið en við spyrjum reglulega hvað áttu að vera að gera, hvernig get ég hjálpað þér svo þú getir.....? Þú virðist vera í vandræðum hvernig get ég hjálpað sem dæmi. Við leggjum áherslu á að eina manneskjan sem þú getur stjórnað ert þú sjálfur og mikilvægt er að þú vitir hvernig manneskja þú vilt vera. Við gerum auðvitað mistök og þessi breyting mun taka tíma. Við skráum síður smá atvik sem verða og erum við hvorki með stoppmiða né álfa eins og áður var og það verðið þið foreldrar/forsjáraðilar sennilega mest vör við. Við reynum samt að halda ,,veislur" af og til þar sem verklokum er fagnað. Við fetum áfram vegin og hlökkum til að bæta okkur.

Skólaslit 9. júní 2022

Skólaslit í Engidalsskóla verða 9. júní nk. Athöfnin verður fjórskipt og eru foreldrar/forsjáraðilar velkominn með nemendum. Byrjað verður á stuttu ávarpi skólastjóra og í framhaldi af því tónlistaratriði í flutningi nemenda. Eftir tónlistaratriðið munu umsjónarkennarar afhenda vitnisburð og að lokum munum við syngja saman texta sem hún Anna tónmenntakennari við skólann samdi um Engidalsskóla. Við lítum á þetta sem einn af hátíðisdögum skólaársins og hvetjum nemendur til að mæta prúðbúna á skólaslitin.


kl. 08:30 Skólaslit 1.- 2. bekkur.

kl. 09:30 Skólaslit 3.- 4. bekkur.
kl. 10:30 Skólaslit 5.- 6. bekkur.

kl. 13:00 Skólaslit 7. bekkur


Opið er í Álfakoti 8:10-13:00 þennan dag.

Breytingar á húsnæði

Í Engidalsskóla heldur nemendum áfram að fjölga og við þurfum því alltaf meira og meira pláss. Í Covid lokunum var ákveðið að starfrækja félagsmiðstöð í Engidalsskóla og verður hún áfram sem hluti af skólastarfinu. Í sumar mun hluti frístundaheimilisins Álfakots flytjast í það rými sem hýst hefur skjalageymslu (við hliðina á íþróttasal skólans) við þessar breytingar fáum við þá eina auka kennslustofu í nýrri álmu skólans.

Nemendaferðir vor 2022

Eftir skemmtilegan vetur fóru allir árgangar í vorferðir.

1. bekkur heimsótti Húsdýragarðinn

2. bekkur fór í hvalaskoðun

3. bekkur fór á Hvalasafnið

4. bekkur ætlar að ganga á Ásfjall

5. bekkur fór á Þingvelli og fengu þar leiðsögn um svæðið

6. bekkur heimsótti siglingaklúbbinn Þyt og fengu fræðslu þar

7. bekkur ætlar að ganga á Helgafell og heimsækja Hönnunarsafn Íslands

My Movie

Skemmtilegar myndir úr smiðjuvinnu nemenda

Á myndinni hér til hliðar má sjá verkefni eftir nemendur í 3.bekk á hillunum.

Flöskudýr og vatnslitamyndir, þemað var dýr sem búa á Norðurslóðum og Suðurskautinu.


Fyrir framan standa svo hönnuðir framtíðarinnar. Nemendur fengu innkaupapoka sem þau settu í nýjan búning og gerðu tösku.

Mikil stemning var hjá nemendum fyrir Eurouvision keppninni.

Í tilefni af keppninni unnu nemendur þessa fínu fána í textílmennt.

Big picture