מנהיגות בראי ספר שמואל

שיעור סיכום ספר שמואל, כיתה י'3

המלכת שאול למלך הראשון של ישראל

התנ"ך בקומיקס - המלכת שאול
שמואל מכנס את כל העם ועורך אל מול פני העם את לכידת שאול באורים ותומים למלך הראשון של ישראל.

ברגע מרגש ודרמטי זה, שאול, אינו נמצא בקהל אלא מתוך ענווה, נחבא אל הכלים.

כלומר, שאול יודע שהוא ילכד ובכל זאת אינו מגיע.

בהמשך אנו רואים...........

המלכת דוד

דוד נמשך למלך השני על ישראל לאחר חטאו של שאול.

דוד מתחיל להוביל את ישראל לפני שהעם יודע שהומלך בסיפור דוד וגולית.

Big image
דוד נמלך כמה פעמים עד שנמלך ע"י כל העם למלך על ישראל