מצבי צבירה

מגיש:רום חביבי כיתה ח'5 מועד ההגשה: 2015\3\8 המורה:דרור יובל

מצבי צבירההמונח מצב צבירה נגזר מהשם: "מצב הצבר"= מצב של אוסף החלקיקים שממנו בנוי החומר.

כל חומר במעבר ממצב צבירה אחד למשנהו הוא בעל טמפרטורות אופייניות, המשמשות גם כנקודות זיהוי שלו.

רוב החומרים בטבע מופיעים בשלושה מצבי צבירה עיקריים: אידוי - מעבר של חלקיקי חומר מנוזל לגז

עיבוי - שינוי מצב הצבירה של החומר מגז לנוזל.

המראה - שינוי מצב הצבירה של החומר ישירות ממוצק לגז.

התכה - שינוי מצב הצבירה של החומר ממוצק לנוזל בנקודת ההתכה.

קיפאון - שינוי מצב הצבירה של החומר מנוזל למוצק בנקודת הקיפאון.

nרתיחה - שינוי מצב הצבירה של החומר מנוזל לגז בנקודת הרתיחה.

הסבר על התופעה

כאשר מוסיפים אנרגיה למוצק, החלקיקים שלו קולטים את האנרגיה והטמפרטורה שלו עולה עד שהיא מגיעה לטמפרטורת ההיתוך של החומר. בטמפרטורה זו נעצרת עליית הטמפרטורה, והאנרגיה נצרכת לשבירת קשרים בין החלקיקים. החומר ניתך. כאן מתקיימים שני מצבי צבירה - מוצק ונוזל.

כאשר כל המוצק ניתך, הטמפרטורה מתחילה שוב לעלות עד שהיא מגיעה לטמפרטורת הרתיחה. בטמפרטורה זו שוב נעצרת עליית הטמפרטורה משום שהאנרגיה נצרכת לשבירת הקשרים בין החלקיקים. החומר רותח. כאן מתקיימים שני מצבי צבירה – נוזל וגז.

כאשר כל הנוזל רתח, נמשכת עליית הטמפרטורה.