Gedragscode voor zorgverleners

Demi, Lisa, Latoya, Sanne

1. Klantvriendelijk

Ik doe het zo! ik...

- ben beleefd

- respecteer de privacy en de normen en waarden van de cliënt

- onthoud mij van elke vorm van machtsmisbruik

2. Respectvol

Ik doe het zo! ik...

- neem de cliënt en zijn familie/naasten serieus

- zie er tijdens mijn werk gepast en verzorgd uit

- maak tijdens mijn werk geen gebruik van privé artikelen

3. Deskundig

Ik doe het zo! ik...

- Betrek de client en/of de contactpersoon zoveel mogelijk bij de keuze en uitvoering van de zorg en dienstverlening.

- Ken de grenzen van mijn deskundigheid.

- Neem verantwoordelijkheid.

4. Betrouwbaar

Ik doe het zo! Ik...

- Vertel vertrouwelijke zaken niet door.

- Maak datgene waar wat ik beloof.

- Ben iemand waarop cliënten en collega's kunnen bouwen

5. Betrokken

Ik doe het zo! Ik...

- Luister naar de wensen en op- of aanmerkingen van cliënten en collega's.

- Sta open voor anderen.

- Ben voorzichtig met conclusies en oordelen.

- Luister naar wat er gezegd wordt, maar ook naar de vraag die er mogelijk achter ligt.