Directiva de drets i deures

Missatge per a tots els ciutadans de la Unió Europea.

Tot ciutadà que vulgui exercir els seus drets te que complir amb els seus deures

Todo ciudadano que quiera ejercer sus derechos tiene que cumplir con sus deberes

Cada cidadán que queira exercer os seus dereitos te que cumprir os seus deberes
Ogni cittadino che vuole esercitare i loro diritti che si adempiere i vostri doveri
Jeder Bürger, der will, ihre Rechte wahrnehmen , dass Sie Ihre Pflichten zu erfüllen
Tout citoyen qui veut exercer leurs droits que vous remplissez vos fonctions
Every citizen who wants to exercise their rights that you fulfill your duties

Presentem nou projecte

Com a directiva volem portar endevan el nostre projecte de fer que els nostres ciutadans tinguin tots els mateixos drets i per que aixó funcióni nessesitem la vostre ajuda. Com a persones de la U.E. podeu dispossar d'uns drets ( com el dret a la educació, la sanitat, als subministraments basics...) que no tothom té pel lo tant només hos demanem que compliu una serie de deures basics que trobareu en el seguent enllaç( també hi podreu trobar una llista dels drets principals dels ciutadans de la U.E.):
https://sjn17.wikispaces.com/ACTIVITAT+2.8

Big image

Amb la Unió Europea esta el benesta sense fronteres

The European Union is welfare without borders

Volem aconseguir que els nostres ciutadans tinguin més drets per obtenir un millor estat del benestar i creixer com a una unió més forta. I davant de tot que tots els drets fonamentals com a ciutadans estan garantits i protegits, ja que davant de la condició de ciutada sempre a d'haver la de persona

AJUDANS A FER-HO REALITAT

help us to make it happen

Només cal que compleixis els deures.

Big image

missatge aprovat per la la Unió Europea

Per a més informació aquí et deixem els nostres contactes