מקום משלו

איך היהודים חיו בגלות

מלחמת העולם הראשונה

מלחמת העולם הראשונה התקיימה בשנים 1918-1914, נקראה המלחמה הגדולה, הייתה הלחמה הגדולה ביותר עד לתקופה הזאת. במלחמה זו נהרגו כ-16.5 מיליון בני אדם, מתוחם 40% אזרחים.

מלחמת העולם השנייה- השואה

מלחמת העולם השנייה החלה ב-1 לספטמבר 1939 והסתיימה ב-8 למאי 1945. במלחמה זאת נהרגו כ-64.5 מיליון בני אדם ומתוחם 6 מילון יהודים.

Yuval and Lior