TOOTMINE

Palju huvitavat tootmise kohta

Mis on tootmine?

Tootmine ehk produktsioon on inimtegevus, mille tulemusel tekib toode. Tootmise põhjuseks on enamasti tarbija vajaduste rahuldamine.

Tootmine tänapäeval

Tänapäeval on tootmises tähtsal kohal robotid ja robotsüsteemid. Automaattööpinkide, automaattranspordiseadmete ja -ladude kõrval on need automaattootmise põhilisteks komponentideks.Tootmise paindlikkuse seisukohalt eristatakse raskesti ümberkorraldatavat jäika automaattootmist ja paindtootmist, mida saab kiiresti kohandada muutuvate tootmistingimustega ning lihtsalt ümber seadistada uute toodete valmistamiseks. Esimene põhineb funktsionaalselt jäikadel üheotstarbelistel tootmisliinidel, mis sobivad eelkõige masstootmiseks. Paindtootmise aluseks on universaalsed, mitmeotstarbelised seadmed ja masinad. Niisuguste masinate hulka kuuluvad ka robotid.

Erinevate asjade tootmine

UUDISED TOOTMISEST :

Täna tehakse Eesti viimaste aastate elektritootmise rekord

Seoses jahenenud ilmadega on kasvanud nõudlus elektri järele ning Eesti Energia elektrijaamad toodavad täna viimase kolme aasta suurima koguse elektrienergiat.
SolarWorld'i päikesepaneelide tootmine