Hea küsimustiku koostamise juhised

Joonas Alliksaar

Hea küsimustik on:


 • selge sõnastusega,
 • kergesti vastatavate (meeldetuletatavad) küsimustega,
 • kõigile ühesti mõistetavate küsimustega,
 • kompaktne ja kiiresti vastatav,
 • vormistuselt korrektne,
 • mitte väga keerulisi sõnu sisaldav,
 • väga väikese või olematu eksimisvõimalusega vastamisel
7 tips for good survey questions

Enne küsimustiku koostamist tuleks mõelda:


 • Milline on minu küsimustiku eesmärk?
 • Kuidas kõige kergemini vastajatelt täpset informatsiooni kätte saada?
 • Millist valimit ma küsitluse jaoks kasutama pean?
 • Kes on küsitluse sihtgrupp?
 • Kas ma vajan kellegi abi või nõu küsitluse koostamisel?

Küsitluses ei tohiks:

 • Küsida inimeste isiklikku informatsiooni ilma otsese vajaduseta.
 • Küsida üldistavaid küsimusi.
 • Kasutada vulgaarsusi või slängi.
 • Kasutada väga spetsiifilisi sõnu, mida kõik inimesed ei pruugi teada.
 • Teha väga pikki ja mitmeti mõistetavaid küsimusi.
 • Esitada sugestiivseid küsimusi.
 • Teha vastusevariante liiga pikaks või segaseks.

Vali enda uurimustöö jaoks sobiv valim.

 1. Kõikne valim
 2. Juhuvalim
 3. Süstemaatiline valim
 4. Kihtvalim
 5. Mugavusvalim

Enne küsitluse läbiviimist:

 • Organiseeri küsimused, kui neid on üle kuue.
 • Kontrolli küsimusi.

Peale küsitluse läbiviimist:

 • Täna küsitlejaid.
 • Tee andmetest kokkuvõte.
 • Analüüsi andmeid.
 • Tee järeldused.