21st Century Skills

Eendaagse training - open inschrijving - 13 juni 2016

Doel

Het mbo richt zich steeds meer op deze 21st Century Skills: kritisch denken, creativiteit, samenwerken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden, ICT-geletterdheid en probleemoplossend vermogen. Hoe kunnen docenten jongeren dit soort vaardigheden aanleren? In deze training leert u wat deze vaardigheden betekenen, hoe ze vorm krijgen in de dagelijkse lespraktijk en welke houding, mindset en vaardigheden dit van een docent vraagt.

Uw trainer: Sara van Kesteren

Sara is een daadkrachtige trainer met specifieke expertise op pedagogisch-didactische thema’s en nieuwe vormen van onderwijs, waaronder 21st Century Skills.

Voor wie

Docenten en mbo professionals die met 21st Century Skills aan de slag willen

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Waarom, wat en hoe van de 21st Century Skills in het onderwijs
  • Praktijkvoorbeelden uit het mbo en daarbuiten
  • Spel 21: met elkaar in gesprek over de 21e eeuwse vaardigheden
  • Concrete tools voor jou als docent om te gebruiken in je lessen
  • Opdrachten waarin jij als docent ervaart hoe je met deze vaardigheden kan werken

Werkwijze

De training wordt geheel in ’21e eeuwse stijl’ gegeven. Met korte challenges, zowel online als offline, om het probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerking tussen docenten te triggeren. We gaan anders kijken, denken en doen. We gaan ervaringen delen, je krijgt nieuwe handvatten aangereikt en je gaat naar huis met concrete tools voor de eigen onderwijspraktijk.

Praktisch

Deelname is € 295,- per persoon (maximaal 15 deelnemers), inclusief lunch, btw-vrij

Na afloop

Op het einde van de dag evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Training 21st Century Skills

Monday, June 13th, 9:30am-4:30pm

14 Stationsplein

's-Hertogenbosch, NB

CINOP Advies

Met onze onderwijskundige expertise ondersteunen wij het mbo bij vernieuwingen, kwaliteitsverbetering en het trainen van onderwijsprofessionals.