קייטנת הדמוקרטי פסח 2016

הקייטנה תתקיים בבית ספר הדמוקרטי רחוב נועם 8 13-4