עבודה - מדעים

אנרגיה מתכלה ולא מתכלה

אנרגיה אטומית

אנרגיה מתכלה, כלומר: היא סוג אחד של מקור אנרגיה מתכלה. אטום או שני אטומים אשר מתפצלים לגרעינים קטנטנים על ידי פליטת ניטרונים. האנרגיה האטומית היא המקור הגדול ביותר והיעיל ביותר בקבוצת האנרגיות המתכלות, אבל מכיוון שמקור זה מהווה סכנות רבות, כיום בני האדם כבר לא עושים בו כל שימוש.

אנרגיה סולארית

אנרגיה שאינה מתכלה, כלומר: אנרגיה סולארית היא מקור של אנרגיה חלופית ומתחדשת שמקורה בקרינת השמש. מתקני אנרגיה סולארית ממירים את הקרינה האלקטרומגנטית שמגיעה מהשמש לאנרגיה תרמית או לחשמל. עקב ההספק הגבוה של קרינת השמש על פני כדור הארץ יש לשיטה זו פוטנציאל להפוך למרכיב משמעותי בשוק האנרגיה העולמי.
Amazing Energy Facts To Blow Your Mind

מגישים

אלי

מישל

ח-7