Juniorprogramma Arabisch

Voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar

Big image

Het programma

Het juniorprogramma van Lisaan Al-Arab is bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar. In dit programma wordt aandacht besteed aan de Arabische taal op een voor kinderen toegankelijke wijze. Het programma staat in het teken van het Quranische schrift. Leerlingen leren zelfstandig de Quran te lezen en te schrijven, memoriseren de qisār as-suwwaren leren deze correct uit te spreken.


Er wordt gebruik gemaakt van een programma dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen van non-natives (niet-Arabisch sprekenden). Het wordt over de hele wereld gebruikt en biedt, indien aan voorwaarden wordt voldaan, gegarandeerd resultaat. Het programma bereidt kinderen voor op het zelfstandig lezen van de Quran en maakt zodoende uitsluitend gebruik van het Quranische schrift en voorbeeldwoorden en zinnen uit de Quran.


Het programma wordt onderwezen in kleine klassen en focusgroepen van maximaal 12 kinderen. Zo krijgt elk kind veel persoonlijke aandacht.


Klik hier voor meer informatie over dit programma

Big image

Leerdoelen

▪ aanleren van een correcte uitspraak van de Arabische klanken

▪ leren van de letters van het alfabet in alle verschijningen

▪ stapsgewijs aanleren van alle leesprincipes

▪ stapsgewijs aanleren van alle schrijfprincipes

▪ memoriseren van de qisār as-suwwar

▪ aanleren van de correcte recitatie


Aan het eind van het programma is de leerling in staat om zelfstandig de Quran te lezen op elke gewenste bladzijde op een normaal tempo, en kan hij of zij alle klanken en woorden correct uitspreken. Afhankelijk van zijn of haar inzet heeft de leerling tevens een significant aantal van de qisār as-suwwar gememoriseerd.


Klik hier om aan te melden voor het Juniorprogramma

Oefen hier voor de correcte recitatie van de Quran

Leer de Qoraan - Soerat An-Nasr