בריונות ברשת

כתב: בנימין לוין

בריונות ברשת

בשנת 2009 נחתם הסכם באירופה בין 17 רשתות חברתיות, למניעת בריונות ברשת. בשנת 2014 התאגדו ועדות המדע וזכויות הילד למען קידום חוק נגד בריונות ברשת, החוק יכלול חתימת אמנה בין לאומית להתמודדות בבריונות ברשת. לפי דעתי בנוסף לכך יש על המשתמש להימנע מלפרסם תוכן פוגעני או פרטי, גם בקבוצה מצומצמת.