האחר הוא אני

יוסי ואליאסף

משימה לתלמידים

לפניכם תיראו על הדברים של אחר הוא אני
האחר הוא אני

אתם תיראו המון דברים על אחר הוא אני