BossemaPots

bewegen mens en organisatie naar betere resultaten

Confronterend maar licht verteerbaar

BossemaPots hebben ruime ervaring in het begeleiden van teams, individuen en organisaties in zowel de profit als de non-profitsector. Gedreven door een gezonde dosis nieuwsgierigheid en focus op resultaat, smeden BossemaPots van een groep losse individuen een team, die gezamenlijk doelen bepalen én ze daadwerkelijk realiseren.

De combinatie van stevige operationele praktijk ervaring als interim professional én hun passie voor het ontwikkelen van teams, organisatie en individuen zorgt ervoor dat BossemaPots als geen ander de aansluiting weten te maken tussen praktijk en theorie.

Missie

BossemaPots bewegen mens en organisatie naar betere resultaten door de aansluiting te creëren tussen organisatiedoelstellingen en persoonlijke ambities.

Werkwijze

BossemaPots hebben een no-nonsense aanpak waarbij ruimte wordt gecreëerd voor zaken die er écht toe doen. BossemaPots creëren bewustzijn, verbinding, beweging en resultaat op afzonderlijke en integrale niveaus. Door het scheppen van vertrouwen laten BossemaPots de deelnemers op een interactieve wijze ervaringen opdoen. Hierbij wordt niet specifiek één theorie of methode ingezet. Naast praktische ervaringen wordt gewerkt met onderdelen uit onder andere NLP, TA, systeemdenken, Jung en Bateson&Dilts.

Wilt u meer weten?

Arnold Pots 06 21395177 - Evert Bossema 06 20434318