כיצד ישפיע ויין על הצטברותו של P53

השפעת נטלין ויין על P53 בתאים פיברובלסטיים מריאת אדם.

תקציר דוח מחקר

בחקר זה בדקנו את השפעת היין על הצטברות החלבון P53 בתאים פיברובלסטיים מריאת אדם, P53 משתייך לקבוצה קטנה של גנים מדכאי סרטן העושים זאת באמצעות מערכת מכחוכמת אשר עוקבת אחרי תאים בהם נעשה שינוי העלול להוביל להתמרה סרטנית ומנסה לטפל בהם או במקרה הגרוע שולחת אותם לאפופטוזיס, ולכן אנו מעוניינים לראות כיצד ואם בכלל החומר הנבדק (יין) משפיע עליו.

בשביל בחירת היין האדום כחומר הנבדק הסתמכנו על מאמרים רפואיים המתפרסמים במדורי בריאות למינהם.

שאלת החקר

כיצד ישפיע יין אדום על הצטברות P53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם.

המשתנים והבקרה

משתנה בלתי תלוי: יין אדום ונטלין (10 lµ).
משתנה תלוי: הצטברות P53 בתאים.
בקרה: תאים פיברובלסטים מריאת אדם אשר לא נחשפו לעקה.

בקרה חיובית: הבקרה החיובית בניסוי שלנו היא תאים שנחשפו לעקת הנטלין.
נטלין היא תרופה כנגד סרטן המונעת היקשרות של p53 ל Mdm2.
בתאים שנחשפו לנטלין אנו אמורים לראות גידול בהצטברותו של p53 בתא וזאת משום שהוא לא נשלח לפירוק ובכך אנו מוכיחים כי התאים מסוגלים ליצר בעצמם את p53.

השערת מחקר

השערה: 1) אנו משערים כי היין האדום יגרום לעלייה בכמותו של P53 בתאים.
בשנים האחרונות נמצא כי יין אדום משפיע על תהליך ההתמרה הסרטנית ומעכב אותה.
ממחקרים שונים נמצא כי החומר העוזר למנוע סרטן ביין אדום הוא החומר רזברטרול המצוי בקליפות הענבים שמהם מכינים אותו ואף בכמויות קטנות בשוקולד.
אנו משערים כי עקת היין האדום תגרום לעלייה בכמותו של P53 בתאים משום שהיא מכילה רזברטרול המסיעה בתהליך מניעת הסרטן.

תוצאות

Big image

מסקנות

בניסוי זה, על מנת למדוד את הצטברותו של p53 בתא בעקבות העקות השונות, השוונו את היחס בין p53 לריכוז כלל החלבונים ולחלבון gapdh בכל אחת מן העקות.

בעקת הנטלין, שהייתה הביקורת החיובית, ניתן לראות כי בשני היחסים הייתה עלייה לעומת מערכת הבקרה. עלייה זו מראה כי עקת הנטלין גרמה לעלייה בכמותו של p53 וזה מה שגרם להגדלת היחס לעומת מערכת הבקרה.
העלייה בכמותו של p53 נגרמה בעקבות אופן הפעולה של הנטלין, נטלין זוהי תרופה כנגד סרטן הפועלת בכך שמונעת התקשרות שלו לחלבון Mdm2 ובכך פחות p53 נשלח לפירוק בפרוטאזום.
בעקבות עלייה זו ניתן להסיק כי אכן התאים יודעים ליצר p53. אילו לא הייתה עלייה ביחס אז היה ניתן לומר שהתאים לא יצרו p53, אך בעקבות העלייה ניתן לומר כי התאים יודעים ליצר p53 וזאת משום שכמותו עלתה.

בעקת היין ניתן לראות כי ישנו שוני ביחסים.
היחס בין p53 לכלל החלבונים מראה על ירידה לעומת מערכת הבקרה.
לעומת זאת היחס בין p53 ל-gapdh מראה על עלייה לעומת מערכת הבקרה.
בעקבות סטירה זו אנו יכולים לשאר כי ישנה שגיאה באחד היחסים.
אנו משארים כי השגיאה היא ביחס בין p53 לריכוז כלל החלבונים וזאת משום שריכוז כלל החלבונים שהתקבל גבוה מאוד והוא יותר מ פי 5 ממערכת הבקרה, ואילו כמותו של p53 נמצאת באזור של מערכת הבקרה ומכאן שהשגיאה היא בריכוז כלל החלבונים.
בהנחה שהשארתנו בנוגהה לשגיאה נכונה, אנו רואים על פי היחס בין p53 ל gapdh כי עקת היין גרמה לעלייה בהצטברותו של p53 בתא.
ישנן 2 סיבות אפשריות לעלייה בהצטברותו בתא:
הסיבה הראשונה היא שיין הוא חומר מסרטן ובעקבות חשיפה של התאים ליין, התא הפעיל מנגנונים שגרמו להתרבותו של p53.
סיבה שנייה לעלייה זו יכולה להיות ההפך מכך, יתכן כי יין נסייעה במניעת סרטן בכך שהוא גורם לעלייה בכמותו של p53 בתא ובכך בתא יתגבר בקלות יותר על מוטציות ב DNA.
על מנת לבדות איזו סיבה נכונה ניתן לבצעה ניסוי המשך.
בניסוי ההמשך ניתן לקחת תאים ולהוציא מהם את הגן p53, ההוצאה יכולה להיות או בעזרת הנדסה גנטית או בעזרת הגדלת החלבון Mdm2 שיגרום להורדה משמעותית של p53 בתא.
לאחר שלב זה נחשוף את התאים ליין ונראה האם התאים במערכת עברו התמרה סרטנית או לא.
אם הם עברו התמרה סרטנית ניתן לומר כי יין מסרטן אך אם התאים לא עברו התמרה סרטנית ניתן לומר כי יין הוא חומר המונע סרטן.

בניסוי זה השארתנו אוששה בנוגע לנטלין, ובהנחה שהשגיאה בסטירת היחסים שביין היא בריכוז כלל החלבונים אוששה גם ביין.