vågkraft

Av Moa & Emelie

Vad är det?

  • Vågkraft utvinner energi från havets naturliga rörelser.

  • Bojar på havets botten följer vågorna, en generator på ytan omvandlar vågenergin till elektrisk energi.

  • En ny energikälla.

  • Den enda platsen där det faktiskt används idag är kusten utanför Portugal.

  • Det testas på många ställen b.la. på Sveriges västkust och man hoppas att kunna börja använda vågkraft.


Miljöpåverkan

  • Vågkraften har i sig ingen påverkan på miljön för den har inga utsläpp av koldioxid vilket gör att det inte påverkar växthuseffekten som är ett stort miljöproblem.


Fördelar

  • Det är användbart större delar av året till skillnad från t.ex. vind- och solenergi.

  • Den är mycket effektivare än t.ex. vindkraften då man kan utvinna mer energi.


Nackdelar

  • Eftersom att det är en så pass ny upptäckt så vet man inte helt säkert hur det fungerar i långa loppet och vilket påverkan det kan ha på omgivningen.


Källor


- 2008 startades första vågkraftverket i Portugal.


- I Sverige håller man på att utveckla denna teknik men än så länge finns det inget stort fungerande vågkraftverk här. Dock är man intresserad av att bygga det längst med kusten, eftersom det blåser för lite på Östersjön.