מסע הצלב

בקלרמון וועידה

Friday, Oct. 18th 1095 at 12am to Monday, Oct. 28th 1095 at 11:45pm

קלרמון-פראן, צרפת

Clermont-Ferrand, Auvergne

בואו לקלרמון בצרפת בזמן עשר הימים בו מתכנסים האפיופיור ועוד כמה מלכים


נ"ב-יש כמה רמזים שידברו על כיבוש ירושלמים

קריאת האפיפיור

בואו בואו האפיפיור קורא לכם לבוא לירושלים כדי להילחם כדי לכם משום:

אתם סוחרים תקבלו סחורות חדשים, אבירים אדמה ואתם צמיתים תשתחררו סוף סוף

בואו לירושלים עכשיו!!!!

ניצחון

Saturday, July 15th 1099 at 9pm

ירושלים, ישראל

Jerusalem District

כבשנו את ירושלים כבשנו את ירושלים ניצחון לצלבנים.


לא תאמינו זאת אותה השעה בה ישו היה על הצלב

הפסדנו!!!

Friday, July 15th 1244 at 9pm

ירושלים, ישראל

Jerusalem

ירושלים נפלה לידיי הצלבנים. הצלבים והפעמונים נלקחו. המוסלמים "טיהרו" את המקדש ביין וורדים.


הצלבנו עברו לעכו


ירושלים הייתה 145 שנה בדיוק בשליטת הצלבנים

מקורות מידע

וויקיפדיה