BOUWEN AAN EEN STERKE IDENTITEIT

NIEUWE CURSUS START IN SEPTEMBER

HERKENBAAR?

… geen nee durven zeggen

… eenzaam voelen zelfs in een grote groep

… schuldgevoelens

… tekortschieten en falen

… minderwaardigheid

… moeite met het bouwen van relaties

LEREN:

... grenzen durven stellen

... aangaan van gezonde relaties

... kwetsbaar durven zijn

... herstel van eigenwaarde

... verantwoordelijkheid durven nemen

5 DINSDAGAVONDEN | PRIJS : €150,- | MAX 18 CURSISTEN

incl. boek & werkboek

lessen | gespreksgroepen | huiswerk

opgeven | meer info: www.danecounseling.nl