Gedragsproblemen

Bij mensen met dementie

Depressie

Mensen met dementie die zich ervan bewust zijn dat ze vergeetachtig worden kunnen depressief raken. Meestal verdwijnt de depressie in een later stadium van dementie.


Depressie bij ouderen met dementie is te herkennen door oudere steeds meer in zichzelf gekeerd raken. Ze eten en drinken minder of helemaal niet. Ze hebben geen zin meer om iets leuks te doen (zoals hun hobby) en sluiten zich af van de buitenwereld. Soms kunnen ook lichamelijke klachten een gevolg zijn van hun depressie.

Hallucinaties

Een hallucinatie betekent dat iemand iets hoort, ziet of voelt wat er in werkelijkheid niet is. Gezichts- en gehoorhallucinaties komen het meest voor. Iemand met dementie ziet dan bijvoorbeeld mensen in huis of hij hoort geluiden die er niet zijn. Deze hallucinaties kunnen beangstigend zijn.

Hallucinaties kunnen ook prettig zijn, bijvoorbeeld als mensen prachtige kleuren zien die er in werkelijkheid niet zijn. Mensen met dementie kunnen ook dingen voor iets anders aanzien. Ze zien bijvoorbeeld de planten in de vensterbank aan voor katten die hun klauwen naar hen uitslaan. Of ze proberen de bloemen te pakken die verwerkt zijn in een behangmotief. Dit zijn oordeel- of waarnemingsstoornissen. Oordeelstoornissen komen veel vaker voor dan echte hallucinaties.

Hoe kun je de gedragsproblemen voorkomen?

Voorkomen van gedragsproblemen

Je kunt gedragsproblemen voorkomen door een veilige en prettige sfeer te creeeren voor iemand met dementie. vijf keer per week een half uur bewegen helpt de persoon fit te blijven en achteruitgang te voorkomen. Snoezelen helpt de persoon te ontspannen en reminiscentie is een goede manier om de persoon op zijn of haar gemak te stellen en samen te praten over vroeger. Een herkenbare inrichting, meegaan in de belevingswereld en contact met zijn of haar familie is belangrijk om gedragsproblemen te voorkomen.

Meer weten of gedragsproblemen en dementie?

Kijk dan op de site.