ארכיטקט בשמחה הגיע לבית ספרנו!

אתם מיוחדים - ארכיטקט מולטימדיה,הייחודיות שלכם במוקד!

בשנת הלימודים תשע"ו מתחיל בבית ספרנו פרוייקט ארכיטקט. במסגרת הפרוייקט יופעלו שיעורי העשרה מגוונים בתחומי המולטימדיה ואומנויות הבמה.

מולטימדיה וייחודיות

מולטימדיה היא כלי הוראה-למידה מלהיב וסוחף לקידוד מידע, להמרתו למסר מילולי, חזותי, שמיעתי, המובן לכל באמצעות מדיות חדשות ומתחדשות. הצוות החינוכי יוכל לממש את כלי המולטימדיה שירכשו התלמידים ללמידה וחקר, לקידום המאפיינים הייחודיים לבית הספר, לפריצת גבולות הכתה ויצירת ניראות בית ספרית.

דוגמאות להמחשת הערך המוסף שהתכנית מיישמת בבתי ספר בעלי ייחודיות שונה:

בית ספר ירוק / אקטיביזם סביבתי

המולטימדיה כלי ירוק. התכנית מפתחת תכנים שמקורם בכתות האם, מסייעת להנחלת ערכים סביבתיים לקהילה ולהטמעת אורחות חיים מקיימים.

בית ספר למנהיגות / ייזמות / מצוינות דיגיטאליים

התכנית מייצרת מרחבי פעילות דיגיטאליים מעצימים לקבוצות מנהיגות, ייזמות ומצוינות במסגרת “תפקיד לכל תלמיד”.

בית ספר לתקשורת

התכנית מהווה פלטפורמה ליישום הלכה למעשה של תכנים לימודיים בתקשורת, תוך התנסות בסוגות ותבניות רבגוניות:

עיתון מקוון, ערוץ וידאו ארט, אנימציה, קולנוע, פרסום ושיווק.

דרך הקצב - ארכיטקט אמנויות הבמה+
Big image