רצינו שתדעו

קצת היסטוריה על היקף

במצריים העתיקה גבולות של אדמות מדדו

בעזרת הצעדים, כלומר, המצרים הלכו

לאורך הגבול של החלקה ומדדו אותה.

כך נולדה המילה "היקף" ("פרימטר") Perimeter

"פרי" ו"מטרוס ". "פירה" - ללכת,

"מטרוס" - למדוד,כלומר למדוד בצעדים