מידות באדם

מגישים רון עידו ודור פרצ'ק

מידת באדם - סדום- שלי שלי ושלך שלך

המידה הזאת עוסקת בקמצנות, מה ששלי שלי ואני לא מתכוון לשתף אותו ומה ששלך שלך אני לא רוצה אותו. וזה אומר גם שבעצם הצרות שלך הם שלך ואתה צריך להסתדר איתם ואני לא רוצה לעזור לך, זו מידה המתארת אדם מרוכז בעצמו בלבד ואגואיסט אחד שהחברה, הסביבה לא מעניינים אותו בכלל ורק הוא מעניין את עצמו. זו הסיבה שמידה זו נחשבת לגרועה ביותר כי היא מהווה התעלמות גורפת מכל דבר שלא קשור אלי.

קישור לכתבה:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4599630,00.html

אנחנו בחרנו בכתבה זו מכיוון שבכתבה זו סופר על קפטן של ספינה שהחליט לנטוש את הספינה ולהשאיר את כל הנוסעים ואנשי הצוות מאחור ובעצם לתת להם למות בשביל שהוא יחיה. הוא לא חשב על האנשים האחרים הוא לא חשב על אחריותו כקפטן הספינה ולא הראה שום התנהגות אנושית מינימלית של לנסות לעזור רק חשב על עצמו. ולכן זה מתאר טוב את המידה מכיוון שהוא חשב על עצמו ובעצם אמר אני אטפל בעצמי והם יטפלו בעצמם.