SESSIÓ INFORMATIVA

LES DARRERES NOVETATS SOBRE NORMATIVA LABORAL