החממה הפדגוגית

המזכירות הפדגוגית

Big image

מהי החממה הפדגוגית ?

במסגרת הלמידה המשמעותית, המזכירות הפדגוגית צועדת צעד נוסף ופותחת "חממה פדגוגית" המהווה מרחב לפיתוח רעיונות ויוזמות לגיוון הלמידה וההערכה בבחינות הבגרות. במסגרת החממה הפדגוגית ישולבו בבחינות הבגרות שאלות חשיבה המבקשות לגעת בליבת הערכים, המעורבות, והרלוונטיות. כמו כן, במסגרת החממה, יורחבו תוכניות ממירות בגרות ומורים יוכלו להציע או להצטרף ליוזמות מחליפות בגרות על פי תנאי סף ועמידה בדרישות מחייבות. למידע נוסף...

יום עיון חממה פדגוגית

ראשי האגפים והמפקחים של המזכירות הפדגוגית התכנסו ליום של שולחנות עגולים ולמידה שיתופית בספריה הלאומית בירושלים, סביב נושא הכנסת שאלות עומר לבחינות הבגרות. הנה סרטון שמסכם את החוויות מאותו יום.
יום עיון חממה פדגוגית - שאלות עמ"ר - גרסת 4 דקות
Big image

שלחו לנו תמונה / שיר / רעיון מעוררי השראה - ונשמח לפרסם אותם כאן !