הכנרת

סביבת חיים

תיאור הסביבה

הכנרת היא מקור המים המתוקים הגדול בישראל, הנמצאת בצפון מזרח ישראל. היא מספקת כ-25% מצריכת המים שלה לתושבי ישראל. מפלס הכנרת נמצא כ-210- מטרים מתחת לפני הים. מיקומה של הכינרת נמצא על השבר הסורי-אפריקני, ולכן כמו ים המלח, היא נוצרה מתוצאה של תנועת הלוחות ומכך נוצר הבקע שהביא לקיומה. לכנרת יש חשיבות דתית, השפעה תרבותית וכמו כן היא משמשת כמקום בילוי.
Big image

מרכיבים ביוטיים

המרכיבים הביוטיים הם כל מרכיבי הסביבה החיים: הצמחים, בעלי-החיים, האצות, הפטריות, החיידקים והנגיפים המתקיימים בה, וכמובן גם האדם.

המרכיבים הביוטיים הנמצאים בכנרת: אצות מיקרוסקופיות, חיידקים, פרוטוזואה, זואופלנקטון ודגים.

מרכיבים אביוטיים

החלקים הדוממים בסביבה נתונה כגון: סוג הקרקע, המים, האוויר. ותנאי האקלים כגון: טמפרטורה, לחות, רוח.

מרכיבים א-ביוטיים הנמצאים בכנרת: עוצמת הקרינה, טמפרטורות ורוחות משפיעים על זרמי הערבול של המים, וכתוצאה מכך משפיעים על התפתחות האצות ופיזורן במרחב, וגם נוטריאנטים וגורמי גידול.